ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКУ ЛІТЕРАТУРНУ ПРЕМІЮ ІМЕНІ ВАСИЛЯ ЮХИМОВИЧА

Версія для друку
2109151

1. Премія імені славного сина Коростенщини, поета, гумориста, журналіста, заслу-женого діяча мистецтв України Василя Юхимовича за визначні твори в літературі (далі - Премія), заснована письменником, заслуженим журналістом України Вік-тором Васильчуком, присуджується щорічно письменникам за роботи, що відзна-чаються високим художнім рівнем у розкритті тем і образів, співзвучних настроям любові до рідного краю, виховання духовності і культури, національної свідомості, утвердження високих гуманістичних ідеалів, розбудови Незалежної Української держави.
2.
Премія присуджується щороку до Всеукраїнського літературно-мистецького свята «Просто на Покрову», яке у жовтні відбувається на Коростенщині. Комітетом при-суджується не більше п`яти премій в розмірі 600 гривень кожна. Від молодіжного відділення Міжнародної громадської організації «Земляцтво житомирян» встанов-лено додаткову премію для молодих авторів розміром 600 гривень за раніше не опубліковані поетичні та прозові твори.
3.
Твори, що подаються на номінації Премії, мають бути опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніш як за три мі-сяці до їх висунення на здобуття Премії, мати позитивні рецензії в критиці, літера-турних журналах, засобах масової інформації.
4.
На здобуття Премії подаються: - клопотання про присудження Премії; - завірений протокол засідання, на якому було прийнято рішення про висунення твору на здо-буття Премії; - власне сам твір (у трьох примірниках); - рецензії, статті, відгуки про твір (твори) номінанта (ксерокопії).
5.
Розгляд, обговорення та оцінка творів, представлених на здобуття Премії прово-дяться Організаційним комітетом (далі - Оргкомітет) у складі семи осіб. Оргко-мітет діє на громадських засадах. Склад Оргкомітету формується з представників благодійної вільної газети «Вечірній Коростень», Житомирського обласного управ-ління культури, Житомирського обласного Центру народної творчості, Жито-мирської обласної організації НСПУ, Коростенської райради, Коростенської рай-держадміністрації, молодіжного відділення Міжнародної громадської організації «Земляцтво житомирян». Основною формою роботи Оргкомітету є засідання. Його веде голова Оргкомітету (В. Довжик), або його заступник (В. Васильчук).
6.
Рішення Оргкомітету про присудження Премії приймається відкритим голосу-ванням простою більшістю голосів присутніх членів Оргкомітету. У разі, якщо при голосуванні результати розподілилися порівну, то голос головуючого на засідання є ухвальним.
7.
Повторно Премія може присуджуватися не раніше, ніж через п'ять років після по-переднього присудження.
8.
Фінансування Премії, її вручення відбуваються за участі Коростенських райдерж-адміністрації та райради та молодіжного відділення МГО «Земляцтво житомирян».
9.
Диплом та Почесний знак лауреата. До премії додаються Диплом та нагрудний знак у вигляді овала, на якому три сині квітки льону, перо і напис: «Премія імені В. Юхимовича».
10.
Подання і твори треба надсилати до 30 вересня на адресу: 11501, м. Коростень, вул. Грушевського, 58, Коростенська райрада, м. Коростень, вул.. Кірова, 6, офіс 37, 11501, або на електронну пошту [email protected]
З матеріалами можна ознайомитися на сайті www.vk.zt.ua

Коментоване Популярне

Приєднуйтесь!