МЕТА І ПРІОРИТЕТИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕЗМІННИМИ

Версія для друку
mindoxodu

Нині в країні відбувається реорганізація податкової системи. Не так давно було створено Мінстерство зборів і доходів, яка увібрало в себе, якщо можна так сказати, і митну службу. Тож ми сьогодні подаємо інтерв’ю з начальником Головного управління Міндоходів у Житомирській області Г. Козаком, який, зокрема, добре відгукнувся про роботу Коростенської ОДПІ та газети «Вечірній Коростень», котра досить своєчасно повідомляє про всі зміни в податковому законодавстві та обєктивно висвітлює діяльність Міндоходів.
– Пане Геннадію, скажіть, будь ласка, які результати очікуються від об’єднання податкової та митної служб? Чи не буде це тільки зміною вивіски?
– Звичайно, це робиться не для «зміни вивіски», а для того, щоб сконцентру-вати в одному відомстві всі функції, пов’язані з адмініструванням податкових та митних платежів. Це шлях, який обрали багато провідних країн, в тому числі Великобританія, Данія, Латвія, Канада. Вперше в історії незалежної України ми маємо у складі центральних органів виконавчої влади відомство, яке: по-перше, несе на собі всю повноту відповідальності за поповнення держав-ного бюджету. По-друге, вітчизняні підприємці та іноземні інвестори відтепер мають єдиного адресата, який від імені держави відповідає за створення рівної конкуренції, поміркованого оподаткування, якісний сервіс в адмініструванні обов’язкових платежів. По-третє, наявність єдиного центру управління зробить процес прийняття рішень швидким та ефективним, і держава встига-тиме реагувати на стрімкі зміни економічної кон’юнктури, актуальні тенденції, нагальні потреби платників.
За рахунок об’єднання функцій податкової та митної служб ми маємо намір підвищити ефективність управління процесом адміністрування податків і збо-рів. Наприклад, із створенням Міністерства доходів і зборів ми маємо можли-вість об’єднати податковий і митний аудит і суттєво зменшити кількість візитів на підприємства, і, в той же час, підвищити ефективність контрольно-переві-рочної роботи.
Скажімо, Головним управлінням Міндоходів в області на 1 півріччя 2013 року заплановано здійснити перевірки на 62-х підприємствах. Це вдвічі менше, ніж на 1 півріччя 2012 року (138 підприємств).
– Що слід очікувати бізнесменам від нового Міністерства?
– Наша мета і пріоритети роботи залишаються незмінними: якісне обслуго-вування платників із застосуванням новітніх технологій, спрощення документо-обігу, мінімум витрат часу представникам бізнесу на спілкування із державою, і максимум – на основну діяльність. Тому бізнес від створення Міністерства отримає ряд переваг: спрощення процедур отримання адміністративних послуг; підвищення якості, комплексність податкового та митного сервісу; скорочення кількості часу на обслуговування в державних органах; зниження рівня бю-рократизації в державних органах влади, підвищення рівня довіри громадян до представників влади; забезпечення конфіденційності платників податків.
– Чи залишиться у складі Міністерства податкова міліція?
– Так, при Міністерстві й надалі функціонуватиме податкова міліція. Відпо-відно до Податкового та Кримінального процесуального кодексів вона вико-нуватиме функції по виявленню і розслідуванню злочинів у сфері оподат-кування.
У зв’язку із цим, проводиться реорганізація податкової міліції до оптимальної чисельності, необхідної для найбільш ефективного виконання функцій з боротьби з правопорушеннями у податковій та митний сфері.
Після завершення реорганізації штатна чисельність підрозділів податкової міліції області складатиме 143 штатні одиниці, в тому числі 51 одиниця – оперативне управління, 29 одиниць – слідче управління фінансових розслі-дувань та 63 одиниці – головний оперативний відділ ДПІ у м. Житомирі.
– Мені не зовсім зрозуміло, навіщо передавати Міндоходів адміністрування єдиного соціального внеску. Як це буде здійснюватися?
– Що стосується передачі Міндоходов функції адміністрування єдиного соціального внеску, то це цілком логічний крок, який відповідає інтересам біз-несу. Функції ведення реєстру та персоніфікації страхувальників, нарахування виплат залишаються за Пенсійним фондом, адміністрування, контрольно-пере-вірочна робота – за Міністерством.
На облік до Головного управління переходить 99 тис. платників єдиного соці-ального внеску з середньомісячними надходженнями в сумі 250 млн. грн.
Фахівці Міністерства вже працюють над спрощенням адміністрування єдиного соціального внеску для підприємців. Зокрема, йдеться про об’єднання звіту про сплату внеску зі стандартною декларацією форми 1ДФ та надання можливості подавати такий звіт, як і всі інші, в електронному вигляді.
– А чи и не створить об’єднання митниці і податкової додаткових черг для тих, хто отримує різні дозвільні документи тощо?
– Впевнено можна сказати, що проведення реорганізації територіальних органів не погіршить умов обслуговування платників. Як і раніше, в області працю-ватимуть 14 Сервісних центрів по обслуговуванню платників податків.
У Центрах обслуговування платників податків надаються на даний час 63 види адміністративних послуг та весь спектр роз’яснень чинного податкового зако-нодавства.
Зараз Головне управління Міндоходів області забезпечує обслуговування 21 тисячі платників податків – юридичних осіб та 62 тисячі – фізичних осіб – підприємців, із яких понад 4 тисячі платників ПДВ. Крім того, здійснюється обслуговування близько 450 тисяч громадян, які є платниками податків.
Крім того, в ЦОПП діють 3 Акредитовані центри сертифікації ключів Інфор-маційно-довідкового департаменту державної податкової служби. З початку року власниками електронних ключів стали 8067 платників податків – 6573 фізичних та 1494 юридичних осіб.
– Чи зміниться перелік та дислокація митних постів Житомирської митниці?
– Про всі зміни, що стосуються даних питань, можна дізнатися на веб-сайті Головного управління Міндоходів в області за адресою: http://zt.minrd.gov.ua/, який містить повну інформацію про діяльність управління.
Олесь ВІКТОРОВ.

Коментоване Популярне

Приєднуйтесь!